Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC

Việt Nam khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

Hà Nội – Sáng ngày 28/10/2023, khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với trụ sở tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, mở ra kỳ vọng lớn về đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trao đổi với báo giới về hoạt động đổi mới sáng tạo nhân sự kiện khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ kỳ vọng, NIC sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Khi nghiên cứu Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030 của đất nước, chúng tôi thấy rằng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ hội “ngàn năm có một” để Việt Nam đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên. Do vậy, chúng ta phải nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội này.

Chúng tôi đã nghiên cứu kinh nghiệm các nước đi trước và đề xuất đưa vào đột phá chiến lược của đất nước. Việt Nam đã xác định tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, chúng ta bổ sung 2 nội hàm của đột phá chiến lược là khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo, giá trị văn hóa và con người Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là đột phá chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, quan trọng là thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Quan điểm đó đã được thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế cũng như mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải xây dựng được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là một trung tâm hội tụ trí tuệ từ khắp thế giới, để tạo ra của cải, nguồn lực và lan tỏa, phát triển. Trong đó, nguồn lực con người là quan trọng nhất, cần thiết nhất, sau đó là hình thành hệ sinh thái, cùng hợp tác phát triển.

NIC là một đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng tự chủ về tài chính, tập trung vào 8 lĩnh vực trọng tâm, gồm: nhà máy thông minh, đô thị thông minh, truyền thông số, công nghệ môi trường, an ninh mạng, bán dẫn,  công nghệ y tế, hydrogen xanh.

Với sự ủng hộ từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, sự hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp cùng mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, đến nay, chúng ta đã có 2 cơ sở NIC Hà Nội (tại quận Cầu Giấy) và NIC Hòa Lạc (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc) – hiện là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam và chúng tôi tham vọng sẽ phát triển NIC trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Chúng tôi cũng đang đề xuất xây dựng đề án đào tạo 50.000 chuyên gia, kỹ sư trong ngành bán dẫn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo để cụ thể hóa các giải pháp, làm sao đến năm 2030 đạt mục tiêu trên. Khi đó, chúng ta ở tâm thế, vị thế khác và sẵn sàng chủ động tham gia một cách hiệu quả vào ngành công nghiệp bán dẫn.

Thông tin Bài phỏng vấn tại https://baodautu.vn/phat-trien-nic-tro-thanh-trung-tam-hang-dau-khu-vuc-d201745.html

Hình: Báo Dân Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *